кровля из солнечных батарей

Кровля из солнечных батарей


  При тривалій фінансовій кризі на підприємстві, що поглиблюється, та хронічній неплатоспроможності, підприємство може бути о'явлене банкрутом. Банкрутство — це реалізація катастрофічних ризиків підприємства в процесі його господарської діяльності, внаслідок якої воно никак не може задовільнити в установлені строчки вимоги, що перед'явлено зі сторони кредиторів та виконати зобов'язання пред бютжетом.

Основні причини банкрутства:

·        істотне порушення фінансової усталеності підприємства у випадку перевищення зобов'язань над активами;

·        значна незбалансованість від'ємного і додатнього грошових потоків;

·        тривала неплатоспроможність підприємства, що викликана низькою ліквідністю його активів.

         Види банкрутства.

1.     Реальне банкрутство — повна неспроможність підприємства відновити в наступному періоді собственную фінансову стабільність і платоспроможність в мощь реальних втрат капіталу. Таке підприємство юридично о'являється банкрутом.

2.     Технічне банкрутство — банкрутство, що викликане суттєвим простроченням дебіторської заборгованості та перевищенням цієї заборгованості над кредиторською, а котомка активів істотно перевищує фінансові зобов'язання. При ефективному антикризовому управлінні підприємство, як верховодило, никак не о'являють банкрутом юридично.

3.     Навмисне банкрутство — навмисне створення альбо збільшення керівником альбо власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення економічного збитку в особистих інтересах альбо інтересах інших осіб, заздалегідь некомпетентне фінансове керівництво. Виявлені факти переслідуються карним законодавством.

4.     Фіктивне банкрутство — заздалегідь неправдиве о'явлення підприємством про собственную неплатоспроможність з метою введення в оману кредиторів для отримання від их відстрочки виконання своїх зобов'язань альбо знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти переслідуються карним законодавством.

         Підставою для порушення справи про банкрутство є еда объяви в арбітражний трибунал підприємством-боржником, будь-яким кредитором, прокурором, органом державної податкової служби, контрольно-ревізійною службою. Трибунал може призначити 3 типи операцй: реорганізаційні (санаційні), ліквідаційні і мирову угоду між боржником і кредитором. Арбітражний трибунал визнає боржника банкрутом при відсутності пропозицій про санацію. У випадку признання підприємства банкрутом трибунал призначає ліквідаційну комісію.

         Наслідки признання підприємства банкрутом.

1.     Зупиняється підприємницька діяльність боржника.

2.     По ліквідаційної комісії переходять права розпорядження майном банкрута та його майнові права і обов'язки.

3.     Вважаються таковыми, що настали, всі борги банкрута.

4.     Зупиняється нарахування пені і процентів на всі види заборгованості.

5.     Може бути признано недійсними угоди сообразно реализацию майна из-за 3 місяці по эпизоду подачі объяви про признання банкрутом і по року, по порушення справи про продаж майна альбо прийняття боргових зобов'язань, які привели підприємства по кризисного буду.

         Кошти, виручені ліквідаційною комісією від реализацию майна банкрута, спрямовуються на задоволення претензій кредиторів.

Черговість розрахунку з різним групами кредиторів.

1.     Покриваються витрати, пов'язані з провадженням справи про банкрутство в арбітражному суді та з роботою ліквідаційної комісії, а також задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

2.     Виконуються зобов'язання пред працівниками підприємства-банкрута (из-за винятком внесків членів трудового колективу по статутного фонду підприємства альбо виплат на акції трудового колективу).

3.     Задовольняються вимоги щодо державних і місцевих податків та неподаткових платежів по бютжету, вимоги органів державного страхування та соціального забезпечення

4.     Задовольняються вимоги кредиторів, никак не забезпечені заставою.

5.     Задовольняються вимоги членів трудового колективу щодо повернення їхніх внесків по статутного фонду підприємства.

         Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої. Из-за недостатністю майна для повного задоволення всіх вимого однієї черги претензії задовольняються пропорційно належній кожному кредиторові сумі. Претензії никак не задоволені из-за браком майна вважаються погашеними. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується відповідно по рішення його власника.

Декламировать детальнее:
профнастил оцинкованный также читайте

Leave a Replay

Submit Message